Avís Legal

Informació general per donar compliment a la Llei 34/2002

Titular: Sport Events & Camps S.R.L

CIF: B44244945 Adreça: C/Pins 20 08188 Vallromanes 

Contacte: info@vmdevelopsbasketball.com

TERMES D’ÚS I POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb l’haver d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: l’empresa titular de domini web  www.vmdevelopsbasketball.com i els seus subdominis és SPORT EVENTS & CAMPS S.R.L  amb domicili a aquest efecte en C/ Pins 20, 6ºI (08188) número de C.I.F.: B44244945 inscrita en el Registre mercantil de Barcelona i en el Tom 44806, Foli 57, Secció 8, Fulla 468058.

Correu electrònic de contacte: Info@vmdevelopsbasketball.com.

2. USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal de Vmdevelopsbasketball.com atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

3. ÚS DEL PORTAL

www.vmdevelopsbasketball.com proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents a SportEvents & Camps S.R.L   o als seus llicenciadors als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts.
En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Nom de l’empresa creadora del lloc web ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Nom de l’empresa creadora del lloc web , dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-ho manipular els seus missatges. Nom de l’empresa creadora del lloc web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Sport Events & Camps S.R.L no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

4. PROTECCIÓ DE DADES

Sport Events & Camps S.R.L compleix amb les directrius de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica i altra normativa vigent a cada moment, i vela per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Conforme a el que es preveu en el article 5 de la LOPD, s’informa l’USUARI que, mitjançant els formularis de registre de la web, es recapten dades, que s’emmagatzemen en un fitxer, amb l’exclusiva finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per a informar-lo de les millores del lloc web, de l’enviament de comunicacions electròniques, tals com: butlletins (newsletters), noves entrades (posts), així com altres comunicacions que Sport Events & Camps S.R.L entén interessants per als seus USUARIS.

Els camps marcats com d’emplenament obligatori, són imprescindibles per a realitzar la finalitat expressada.

Únicament el titular tindrà accés a les seves dades, i en cap concepte, aquestes dades seran cedides, compartits, transferits, ni venuts a cap tercer. Així mateix, Sport Events & Camps S.R.L informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

4.1. PUBLICACIÓ IMATGES

Amb la inclusió de les noves tecnologies dins de les comunicacions, publicacions i accions comercials que pot realitzar SPORTS EVENTS & CAMPS S.R.L i la possibilitat que en aquestes puguin aparèixer les dades personals i/o imatges que ha proporcionat a la nostra empresa.

I atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la Llei 15/1999, de 13 de Desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal.

SPORTS EVENTS & CAMPS S.R.L podrà publicar les dades personals que ens ha facilitat o/ i imatges en les quals apareguin individualment o en grup, les persones participants en les activitats de VMDEVELOPS BASKETBALL en les diferents seqüències i activitats o esdeveniments realitzades.

Les imatges podran ser usades per a:

Difusió d’activitats i esdeveniments a través de la pàgina web, blog i xarxes socials de l’entitat.
Ús intern en memòries i projectes de l’associació.
Documents i material gràfic imprès com a cartells, fullets i manuals.
L’entitat es compromet al fet que la utilització d’aquestes imatges en cap cas suposarà un mal a l’honra i intimitat del menor, ni serà contrària als interessos dels menors, respectant la normativa en matèria de protecció de dades, imatge i protecció jurídica del menor.

4.2. L’ACCEPTACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT I CONSENTIMENT DE FOTOGRAFIES

Es realitza mitjançant el procediment establert de doble opt-in, s’entendrà amb caràcter general com la prestació de CONSENTIMENT EXPRÉS I INEQUÍVOC – de el article 6 de la LOPD– de l’USUARI al tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s’exposen en el present document i l’autorització per a fer ús del material fotogràfic realitzat durant l’activitat, així com a la transferència internacional de dades que es produeix, exclusivament a causa de la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors de serveis.

4.3. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D’APLICACIÓ.

Sport Events & Camps S.R.L compleix amb les directrius de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament d’aquesta Llei orgànica i altra normativa vigent i d’aplicació a cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

En compliment d’el que s’estableix en la LOPD, l’informem que les dades subministrades, així com aquelles dades derivades de la seva navegació, podran ser emmagatzemats en els fitxers de Sports Events & Camps S.R.L. (propietaris de vm DevelopsBasketball  ) i tractats per a la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que subscrigui.

Addicionalment, l’USUARI consent el tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-los, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, de productes i serveis de vmdevelopsbasketball.com.

En cas de no autoritzar el tractament de les seves dades amb la finalitat assenyalada anteriorment, l’USUARI podrà exercir el seu dret d’oposició al tractament de les seves dades en els termes i condicions prevists acontinuació en l’apartat “Exercici de Drets ARC”.

4.4. EXERCICI DE DRETS ARC:

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a través de la web www.vmdevelopsbasketball.com, podran dirigir-se al titular de la mateixa amb la finalitat de poder exercitar gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (ARC) respecte de les dades incorporades en els seus fitxers.

L’interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a Sports Events & Camps S.R.L.  amb la referència “Protecció de dades/ vmdevelopsbasketball.com”, especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud en la següent adreça:

Sport Events & Camps

C/ Pins núm. 20,

08188 Vallromanes ( Barcelona )

També podrà exercitar els drets ARC, a través del correu electrònic: info@vmdevelopsbasketball.com

4.5. SERVEIS DE SUBSCRIPCIÓ

Els serveis de subscripció per correu electrònic i enviament de newsletters a la companyia nord-americana The Rocket Science Group, LLC(Identificada per la marca comercial “MailChimp”). La subscripció al blog comporta que les dades introduïdes són transferits als servidors de la citada companyia, suposant una transferència internacional de dades que l’USUARI consent de manera expressa amb l’acceptació de la present política de privacitat.

S’ha exigit a aquests encarregats de tractament el compliment de les disposicions normatives d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Sport Events & Camps S.R.L   per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web( www.vmdevelopsbasketball.com), així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Sport Events & Camps S.R.L i o bé dels seus llicenciadors.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Sport Events & Camps S.R.L . L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Sport Events& Camps S.R.L . L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines SportEvents & Camps S.R.L

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Sport Events & Camps S.R.L  no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

7. MODIFICACIONS

Sport Events & Camps S.R.L  es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

8. ENLLAÇOS

En el cas que en www.vmdevelopsbasketball.com es disposessin enllaços o hipervincles dirigits altres llocs d’Internet, Sport Events & Camps S.R.L no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Sport Events & Camps S.R.L assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web de tercers, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels anomenats hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. DRET D’EXCLUSIÓ

Sport Events & Camps S.R.L es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

10. GENERALITATS

Sport Events & Camps S.R.L perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

Sport Events & Camps S.R.L podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades. que siguin modificades per unes altres.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Sport Events & Camps S.R.L  i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

 

POLÍTICA DE COOKIES

D’acord amb la normativa vigent, facilitem als Usuaris la informació relativa a les cookies que utilitzem i el motiu del seu ús en el lloc web www.vmdevelopsbasketball.com (d’ara endavant referit com Vmdevelopsbasketball ), així com sol·licitem el consentiment per a poder utilitzar-les.
Vmdevelopsbasketball, igual que la majoria dels llocs en Internet, usa Cookies per a millorar i optimitzar l’experiència de l’usuari. A continuació, trobaràs informació detallada sobre què són les “Cookies”, quina tipologia utilitza Vmdevelopsbasketball, com pots desactivar-les en el teu navegador i com bloquejar específicament la instal·lació de Cookies de tercers.

QUÈ SÓN LES COOKIES I COM LES USA VMDEVELOPSBASKETBALL?

Les Cookies són petits arxius que el lloc web o l’aplicació que utilitzes instal·la en el teu navegador o en el teu dispositiu (Telèfon intel·ligent, tauleta o televisió connectada) durant el teu recorregut per les pàgines o per l’aplicació, i serveixen per a emmagatzemar informació de la teva visita. Com la majoria dels llocs en internet, Vmdevelopsbasketball utilitza Cookies per a:

– Assegurar que les pàgines web puguin funcionar correctament.

– Emmagatzemar les teves preferències, com l’idioma que has seleccionat o la grandària de lletra.

– Conèixer l’experiència de navegació.

– Recopilar informació estadística anònima, com a quines pàgines ha vist l’Usuari o quant temps ha estat en els nostres mitjans.

 

Vmdevelopsbasketball utilitza Cookies per a funcionar, adaptar i facilitar al màxim la navegació de l’Usuari.

Les Cookies s’associen únicament a un Usuari anònim i el seu ordinador/dispositiu i no proporcionen referències que permetin conèixer dades personals. En tot moment podràs accedir a la configuració del teu navegador per a modificar i/o bloquejar la instal·lació de les Cookies enviades per Vmdevelopsbasketball, sense que això impedeixi a l’accés als continguts. No obstant això, la qualitat del funcionament dels Serveis pot veure’s afectada.

PER QUÈ SÓN IMPORTANTS?

– Des d’un punt de vista tècnic, permeten que els llocs web funcionin de forma més àgil i adaptada a les preferències dels Usuaris, com per exemple emmagatzemar l’idioma, la moneda del país o detectar el dispositiu d’accés.

– Estableixen nivells de protecció i seguretat que impedeixen o dificulten ciberatacs contra Vmdevelopsbasketball o els seus Usuaris.

– Permeten que els gestors dels mitjans puguin conèixer dades estadístiques recopilades en les Cookies per a millorar la qualitat i experiència dels seus serveis.

– Poden servir per a optimitzar la publicitat que vam mostrar en el Portal i per a personalitzar aquesta publicitat conforme als hàbits de navegació dels Usuaris.

QUINS SÓN ELS DIFERENTS TIPUS DE COOKIES QUE UTILITZA VMDEVELOPSBASKETBALL?

Les Cookies de sessió expiren quan l’Usuari abandona la pàgina o tanca el navegador, és a dir, estan actives mentre dura la visita a Vmdevelopsbasketball, i per tant són esborrades del nostre ordinador en abandonar-lo.

Les Cookies persistents són un tipus de cookies en el qual les dades segueixen emmagatzemats en el terminal i als quals es pot accedir i tractar durant un període definit pel responsable de la cookie, i que pot anar d’uns minuts a diversos anys.

D’altra banda, segons qui sigui l’entitat que gestioni l’equip o domini des d’on es gestionen les cookies i tracti les dades que s’obtinguin, podem distingir entre Cookies pròpies i de tercers

– Les Cookies pròpies són aquelles Cookies que són associades al teu ordinador i gestionades exclusivament per Vmdevelopsbasketball, per al millor funcionament d’aquest lloc web. La informació que recaptem s’empra per a millorar la qualitat del nostre servei.

– Si interactues amb el contingut de Vmdevelopsbasketball, també poden establir-se Cookies de tercers (per exemple, en prémer botons de xarxes socials o visionar vídeos allotjats en un altre lloc web), que són aquelles establertes per un domini diferent de Vmdevelopsbasketball,. Els registres realitzats en les xarxes socials i les cookies associades a aquestes, queden sotmeses a la seva política de cookies.

Navegar per Vmdevelopsbasketball, suposa que es puguin instal·lar els següents tipus de Cookies:

Tècniques (Google; Twitter)

Aquest tipus de Cookies ens facilita informació sobre l’ús que l’Usuari realitza del Portal, com, per exemple, quines pàgines ha visitat, en registrar-te, quan inicies sessió en el Portal o si has tingut problemes tècnics en els accessos a certes pàgines. Aquestes cookies no permeten identificar-li, ja que la informació que recullen és anònima i serà utilitzada únicament per a treballs de millora de disseny de les pàgines i de navegació pel Portal, estadístiques d’ús, etc.

http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/

http://support.twitter.com/articles/20170521-el-uso-que-hace-twitter-de-cookies-y-tecnologias-similares#

Analítiques (Google Analytics)

S’utilitzen amb finalitats estadístics únicament. La informació s’utilitza per a mesurament de l’activitat en el lloc web.

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Publicitàries (Google Adsense)

Permeten gestió més eficaç dels espais publicitaris sobre la base de criteris com el continguts editat o freqüència en la qual es mostren els anuncis.

http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/

Cookies socials:

Google+, Facebook, YouTube, Twitter, etc.: cookies de tercers, és a dir, xarxes socials externes i de tercers, la temporalitat dels quals i finalitat  depèn de cada xarxa social.

 

COM PUC CONFIGURAR LES MEVES COOKIES?

En navegar i continuar en Vmdevelopsbasketball, estaràs consentint l’ús de les Cookies en les condicions contingudes en la present Política de Cookies. Vmdevelopsbasketball, proporciona accés a aquesta Política de Cookies amb l’objectiu que l’Usuari estigui informat, i sense perjudici que aquest pugui exercir el seu dret a bloquejar, eliminar i rebutjar l’ús de Cookies en tot moment.

En qualsevol cas, t’informem que pots bloquejar-les o deshabilitar-les activant la configuració del teu navegador, que et permet rebutjar la instal·lació de totes les Cookies o d’algunes d’elles. La pràctica majoria dels navegadors permeten advertir de la presència de Cookies o rebutjar-les automàticament. Si les rebutges podrà continuar usant aquest lloc web, encara que l’ús d’alguns dels seus serveis podrà ser limitat i per tant la teva experiència en el nostre lloc web menys satisfactòria.

A continuació t’indiquem els links dels principals navegadors i dispositius perquè disposis de tota la informació per a consultar com gestionar les cookies en el teu navegador.

Internet Explorer ™:

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Safari ™: 

http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_es

Google Chrome™: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en

Mozilla Firefox ™: 

http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=en-us&redirectslug=cookies

L’Usuari pot revocar el seu consentiment per a l’ús de cookies (opt-out), en el seu navegador, a través de la configuració de les opcions que els navegadors posen a la seva disposició per a aquesta finalitat.

 

ACTUALITZEM LA NOSTRA POLÍTICA DE COOKIES?

Vmdevelopsbasketball, pot modificar aquesta Política de Cookies en funció de noves exigències legislatives, reglamentàries, o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Per això, és possible que actualitzem la Política de Cookies del nostre lloc web, recomanant-te revisar aquesta política en alguna ocasió que accedeixi a Vmdevelopsbasketball, amb l’objectiu d’estar adequadament informat sobre com i per a què usem les Cookies.